+31(0) 294 48 42 44 - +32 (0) 50 61 10 41 info@oralcomp.com

Het laboratorium van Vitens

Vitens Solutions biedt alle denkbare chemische en microbiologische analyses aan op het gebied van water

Vanuit het Vitens Laboratorium biedt Vitens Solutions alle denkbare chemische en microbiologische analyses aan op het gebied van water. Aquador helpt ons met logistiek, monsterneming, reiniging en advies. Hierdoor is er een optimale dienstverlening mogelijk.

Voor meer informatie bezoek de Vitens website: Klik hier

Het laboratoriumproces

Monsters nemen

De monsternemers van Vitens nemen kleine hoeveelheden water uit het hele drinkwaterproces, dit noemen we monsters. Zo worden monsters genomen uit de bron, het zuiveringsproces en drinkwaterreservoirs. Daarnaast moet de kwaliteit bij u thuis ook voldoen aan de wettelijke eisen. Deze monsters worden aan het einde van de dag verzameld en dezelfde avond naar het laboratorium in Leeuwarden getransporteerd. De monsterflessen worden via een transportsysteem op de juiste plaats afgeleverd en gedeeltelijk automatisch verwerkt. Hierdoor wordt een grote mate van efficiency bereikt en de kwaliteit verhoogd. De meeste monsters worden bij aankomst direct geanalyseerd.

De aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën in drinkwater is ongewenst. Het laboratorium doet onderzoek naar mogelijk ziekteverwekkende bacteriën en Legionella.

Naast het klassieke microbiologische onderzoek op E.coli en andere relevante micro-organismen vindt er veel onderzoek plaats gericht op Legionella.

Roeipootkreeft

Draadwormen, roeipootkreeften en waterpissebedden zijn ongewervelde dieren die in drinkwater kunnen voorkomen. Veelal worden deze dieren onterecht geassocieerd met onhygiënische omstandigheden. Het onderzoek naar ongewervelde dieren vormt een onderdeel van het biologisch onderzoek in het waterleidingnet.

Speciale robot doet het werk

Door het laboratorium wordt het drinkwater ook onderzocht op onder andere troebelheid, zuurgraad, kleur, hardheid en de aanwezigheid van nitriet, nitraat en chloride. Een speciale robot doet hierbij het grootste deel van het werk. Met geavanceerde apparatuur wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel ijzer, natrium, kalium en lood het water bevat.

Daarnaast gebruiken we speciale meettechnieken om het water te onderzoeken op bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Met deze gevoelige technieken kunnen we organische componenten zoals bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in zeer lage concentraties opsporen.

Het laboratorium draagt er voortdurend zorg voor dat de modernste en meest betrouwbare meettechnieken voor het routineonderzoek beschikbaar zijn.