+31(0) 294 48 42 44 - +32 (0) 50 61 10 41 info@oralcomp.com

Veel gestelde vragen

hier vindt u de antwoorden

FAQ onderwerpen:

Paro test vragen

Kan ik een test elke dag van de week insturen?

ADD maakt gebruik van een real-time PCR techniek, waarmee het DNA van bacteriën wordt aangetoond. Om die reden kunt u alle dagen van de week een test insturen. Ook tijdens vakantieperiodes wordt de test in behandeling genomen.

Wat als een test is blijven liggen in de praktijk?

DNA van bacteriën is erg stabiel, dus als een test onverhoopt is blijven liggen dan is het geen probleem om deze alsnog in te sturen en te laten analyseren. Het is niet nodig om uw patiënt opnieuw op te roepen en de test te herhalen.

Hoe neem ik een monster af voor een paro-bacteriën test?

Verwijder voor de monstername de supragingivale plak en blaas droog. Breng met een schone pipet de meegeleverde paperpoint in de pocket en laat deze 10 tot 20 seconde zitten. Breng de paperpoint over in het buisje en stuur dit op in het meegeleverde transportmateriaal. Klik hier voor uitgebreide toelichting.

Wat moet ik doen als mijn patiënt allergisch is voor een bepaald antibioticum?

Schrijf op het aanvraagformulier voor welk antibioticum uw patiënt allergisch is. Bij het advies zal hier rekening mee worden gehouden. Mocht u twijfelen dan kunt u contact opnemen met ADD.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Na ontvangst wordt het monster nog dezelfde dag aangeboden aan het laboratorium. De volgende dag is de uitslag bekend en ontvangt u een mail dat de uitslag online beschikbaar is.

Wanneer moet een patiënt starten met een antibioticumkuur?

ADD adviseert uw patiënt 2 uur voor de laatste behandeling te laten starten met het voorgeschreven antibioticum. Door scalen en rootplanning wordt de biofilm minder compact gemaakt, zodat een antibioticum goed zijn werk kan doen. Als er meerdere kwadranten gereinigd dienen te worden over een langere periode, neem dan de andere kwadranten nogmaals kort mee tijdens de laatste behandeling. Op die manier kan het antibioticum ook daar optimaal zijn werk doen.

Cariës risico test vragen

Kan ik een test elke dag van de week insturen?

ADD maakt gebruik van een real-time PCR techniek, waarmee het DNA van bacteriën wordt aangetoond. Om die reden kunt u alle dagen van de week een test insturen. Ook tijdens vakantieperiodes wordt de test in behandeling genomen.

Wat als een test is blijven liggen in de praktijk?

DNA van bacteriën is erg stabiel, dus als een test onverhoopt is blijven liggen dan is het geen probleem om deze alsnog in te sturen en te laten analyseren. Het is niet nodig om uw patiënt opnieuw op te roepen en de test te herhalen.

Hoe verzamel ik ongestimuleerd speeksel?

Laat de patiënt speeksel verzamelen in een plastic beker door het mondvloeistof dat zich spontaan verzamelt in de mond elke halve minuut uit te spugen (zonder door te slikken).
Doe dit gedurende enkele minuten.

Breng al het verzamelde speeksel met behulp van de steriele pipet over in het buisje (meegeleverd met de test). Noteer de exacte tijd die de patiënt nodig heeft gehad om het speeksel te verzamelen op het aanvraagformulier en kruis aan dat het niet gestimuleerd speeksel betreft.

Hoe verzamel ik gestimuleerd speeksel?

Laat de patiënt speeksel verzamelen in een plastic beker door het mondvloeistof dat zich verzamelt in de mond elke halve minuut uit te spugen (zonder door te slikken).
Doe dit gedurende enkele minuten. Laat de patiënt tijdens het verzamelen van het speeksel op een xylitol houdende kauwgom kauwen.

Breng al het verzamelde speeksel met behulp van de steriele pipet over in het buisje (meegeleverd met de test). Noteer de exacte tijd die de patiënt nodig heeft gehad om het speeksel te verzamelen op het aanvraagformulier en kruis aan dat het gestimuleerd speeksel betreft.

Welke bacteriën worden bepaald met de cariës risico test?

De volgende cariogene bacteriën worden bepaald:
– Streptococcus mutans
– Streptococcus sobrinus
– Lactobacillen
De S. mutans en S. sobrinus bacteriën behoren beiden tot de groep van Mutans Streptococcen. Dit zijn de belangrijkste veroorzakers van cariës. Deze bacteriën kunnen suikers omzetten in zuren. Ook Lactobacillen kunnen suikers omzetten in zuren. Het aantal Lactobacillen in speeksel wordt wel gezien als een indicatie voor de frequentie van het aantal suikermomenten.

Welke speekselcondities worden bepaald met de cariës risico test?

Zowel de buffercapaciteit als de speekselsecretiesnelheid van het speeksel wordt bepaald.
Bij de bepaling van de buffercapaciteit wordt gekeken naar het vermogen van het speeksel om aanwezige zuren te neutraliseren. Bij onvoldoende speekselcapaciteit worden de aanwezige zuren niet snel genoeg geneutraliseerd.

Waarom moeten alle klinische parameters worden ingevuld?

Naast de cariogene bacteriën en de speekselcondities worden ook de klinische parameters meegewogen. Hierdoor krijgt de patiënt een compleet beeld van de parameters die verbeterd dienen te worden om het ontstaan van cariës terug te dringen.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Na ontvangst wordt het monster nog dezelfde dag aangeboden aan het laboratorium. De volgende dag is de uitslag bekend en ontvangt u een mail dat de uitslag online beschikbaar is.

Watertest vragen

Op welke manier kan ik mijn units laten testen?

Als u uw units wilt laten testen, dan kunt u contact opnemen met ADD of het formulier invullen op deze website. Wij nemen contact met u op en sturen de benodigde materialen naar uw praktijk.

Hoe verloopt de monsterafname?

In de praktijk neemt u zelf de watertesten af. Bij de flessen die naar u gestuurd worden, is het protocol voor de afname van de monsters meegeleverd. Het is belangrijk dat u de flessen vult op de dag dat deze bij uw praktijk opgehaald worden. De flessen moeten binnen 24 uur gekoeld op het laboratorium aanwezig zijn om een betrouwbare uitslag te krijgen van het kwaliteit van uw water.

Hoe is het vervoer naar het laboratorium geregeld?

Er wordt in overleg met u een afspraak gemaakt, wanneer het water in uw praktijk opgehaald wordt. Op deze dag vult u de flessen met unitwater en bewaart de flessen in de koelkast. Het watermonster wordt opgehaald door een medewerker van Vitens. Zij zullen ervoor zorgen dat de flessen door middel van gekoeld transport dezelfde dag in het laboratorium zullen zijn.

Op welke manier kan ik aantonen dat mijn unit aan de WIP richtlijn voldoet?

Als het resultaat bekend is, ontvangt u een geaccrediteerd rapport en een certificaat, zodat u kunt aantonen dat u aan de huidige WIP richtlijnen voldoet. Tevens zijn alle uitslagen op ieder moment terug te vinden in het logboek in het online systeem.

Wat moet ik doen als de uitslag niet binnen de gestelde normen valt?

Bij iedere uitslag ontvangt u een advies over eventuele vervolg stappen die u kunt ondernemen. De vervolgacties worden bepaald afhankelijk van de hoogte van de uitslagen.
Het is ook mogelijk om Aquador in te schakelen, zij zijn gespecialiseerd in Legionella preventie in leidingwater.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Alle monsters worden binnen 24 uur na monsterafname geanalyseerd. De analysetijd van kiemgetal 22° bedraagt 3 dagen en voor Legionella 7 tot 12 dagen.